De ware zin heeft niemand nog verstaan
Kwatrijnen van Omar Khayyâm (1048-1131) en andere Perzische dichters
Verschenen in 2009.
Omslag en ontwerp: Marjo Starink.
Typografie Arabisch: Teus de Jong
Zetwerk: Teus de Jong.
Formaat: 11,3 x 19,6 cm.
Gezet uit de Adobe Garamond en Lotus Linotype.
Verdere details bij Bulaaq.


Woordenboeken Nederlands-Arabisch
en Arabisch-Nederlands.
Verschenen in 2003. Derde verbeterde druk 2009.
Omslag: Marjo Starink.
Typografie binnenwerk: Françoise Berserik en Teus de Jong.
Database-extractie, dataconversie en zetwerk: Teus de Jong.
Formaat: 17 x 24 cm.
Nederlands gezet uit de Minion van Robert Slimbach (Adobe),
Arabisch gezet uit de Lotus Linotype.